Normoxic Trimix, Normoxic Trimix Plus en Trimix
en dit zowel voor de OC Duiker als de CCR Duiker.


Deze cursussen zijn bedoeld voor de meer ervaren duiker om op een veilige manier tot -60m (normoxic trimix), -70m ( normoxic trimix plus)& -100m (trimix) duiken te maken met aangepaste trimixmengsels en decogassen.

Naast de totale controle over het materiaal, de fysieke en de psychologische aspecten leren wij U nog een aantal specifieke vaardigheden opdat U ook in stresserende omstandigheden je skills perfect kan uitvoeren.
Je wordt tevens opgeleid om self-sufficiënt te zijn om de meeste problemen zelf veilig te kunnen oplossen.